Category Archives: Noutati

OFERTA NOASTRĂ NU ÎNSEAMNĂ DOAR PROGRAM, DAR ȘI REGULI…

Stimați colegi, părinți, adulți care aveți tangențe cu ICAR-ul, reiterez regulile simple care nu lasă loc pentru interpretări gen fiecare la turta lui.
1. Abonamentele permit normarea activității cadrului didactic la clasă, pregătirea calitativă și echitabilă a programului, realizarea acestuia nu în funcție de posibilitatea formabililor de a veni sau nu la program. Profesorul oferă, elevul își adaptează programul ca să poată lua/însuși/exersa.
2. Termenul limită de procurare a abonamentelor semestriale a fost 30 septembrie, or asta înseamnă doar atât. Nu putem boți regulile de câte ori ne este convenabil să fie altfel, OFERTA NOASTRĂ NU ÎNSEAMNĂ DOAR PROGRAM, DAR ȘI REGULI, ORI LE ACCEPTĂM, ORI CĂUTĂM ALTĂ OFERTĂ CARE NE SATISFACE ASPIRAȚIILE (NU MOFTUL!).
3. Am spus, mai repet: oferim respect, dar solicităm același lucru – RESPECT!
4. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru încredere!

Despre ICAR obiectiv, statistic

Anul 2018 este unul important: sunt 25 de ani de la fondarea ICARului.
Cine suntem?
Doar 25, ar spune un istorician…
Tocmai 25!!! – spune un copil…
Exact 25 constată un statistician…
Păi, 25 e mult și e puțin, depinde cum te uiți, – spune un filozof…
O viață de om, spun eu și colegii mei, pentru care generațiile de elevi nu sunt nici statistică, nici filozofie, este viața noastră… Cu bune, cu rele, cu întrebări și răspunsuri, care generează alte întrebări…
NOI SUNTEM ICAR…

Ce facem PENTRU ELEVI?
Consiliere în probleme de matematică competitivă, PROIECTUL EDUCAȚIONAL INVITAȚIE LA EDUCAȚIE, 24 de ediții;
Concursuri de matematică:
Turnamentele de Toamnă, 24 de ediții,
Turnamentele de Crăciun, 23 de ediții,
Turnamentele de Paște, 24 de ediții,
Concursul de fizică ,,In Memoriam Mihai Marinciuc”, 6 ediții,
,,Foaie matematică. În memoria lui Vasile Suceveanu”, 3 ediții.
Lunarul ,,Leonardo la Chișinău”, 1 ediție.
Tabăra specializată de matematică/Școala de vacanță ,,ALTAIR”, 175 de ediții.
Sesiuni de comunicare pentru elevi.

Ce facem PENTRU ADULȚI?
Sesiuni de consiliere/formare pentru părinți : ,,Oglinzi paralele : părinte – elev.
Sesiuni de formare pentru profesori, ultimele: ,,Formarea comportamentului proactiv”, formator dr Ecaterina Moga, ,,Tehnici de dezvoltare a creativității”, formatori Ecaterina Moga, Mariana Iorgu, ,,Curajul de a fi EU”, formator dr Angela Stafii.

Ce proiecte am realizat?
,,Prin educație, auto – și intercunoaștere spre competențe într-o lume a cunoașterii”.
,,Vreau. Cred. Știu. Pot. Fac. Sunt. EU”.
,,Invitație la EDUcație”.
,,Lunarul ,,Leonardo la Chișinău””.
,,Evaluare pentru viață: Personalitate dintr-o altă perspectivă”.
,,Fereastră deschisă către viață…”
,,Aducem Europa acasă…”

Ce proiecte NOI vom realiza?
Teme pentru acasă: PRO ȘI CONTRA…
Nu, nu mi-e totuna…

PARCĂ NU-I PUȚIN, O VIAȚĂ DE OM NU POATE FI PUȚIN…. NICI MULT NU E, CÂND SUNTEM MULȚI, O LUME, O COMUNITATE, PLANETA ICAR…
SUCCESE, DRAGI ICARieni!
Anul al 25 e doar un început…

Invitație la EDUcație

Spre atenția elevilor formabilili ai Centrului ICAR: ziua de 14 octombrie este zi obișnuită de studii în cadrul proiectului educațional Invitație la EDUcație. Nu facem nici un păcat dacă antrenăm gîndirea și spiritul și în ziua Hramului orașului. Doamne ajută!

Atragem atenția norocoșilor care au fost acceptați în grupa suplimentară a clasei I, învățătoare Aurica Groza. Activitățile se vor desfășura începînd cu ora 12.30 în sediul blocului central A al ASEM. Dna învățătoare își așteaptă puișorii la parter începînd cu ora 12.15.

Continuă înscrierea în grupele suplimentare a IV-a, a V-a, a VIII-a și a IX-a.

Vă așteaptă profesori competenți la clasele a X-a și a XI-a.

NOI VĂ ADRESĂM INVITAȚIE LA EDUCAȚIE!

INVITAȚIE LA CONCURS

Stimați profesori, prieteni, elevi cu har pentru Fizică!

Avem onoarea să Vă adresăm invitația de a participa împreună cu elevii Dvs la realizarea ediției a VII-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, activitate cu caracter competitiv, care se va desfășura în cadrul Zilelor Marinciuc,  organizate de AO ,,ICAR”, Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” și Universitatesa Tehnică din Moldova.

Deschiderea Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” va avea loc sîmbătă, 25 noiembrie 2017, la Universitatea Tehnică din Moldova, Chisinau, bulevardul Stefan cel Mare și Sfînt, nr.168, blocul 1 al UTM, președinte al Comitetului organizatoric fiind dl Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice, profesor, doctor habilitat, vicepreședinți dl Sergiu Andronic, prorector pentru studii, conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice și  Spiridon Rusu, conferenţiar universitar, doctor în fizică.

Istoricul Concursului
La 26 noiembrie 2017 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vîrsta de 79 de ani…

Acum cinci ani, la 26 noiembrie 2011, în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I-a ediţie a acestui concurs de fizică, activitate cu caracter competitiv, idee exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor de fizică din municipiul Chișinău, realizată de colegi şi discipoli ai Profesorului Mihai Marinciuc, de Asociația Obștească „ICAR”, Firmei Xerox, director Tudor Acristinei, a Editurilor cu care a colaborat Domnul Profesor: „Știința”, director Gheorghe Prini, „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Editura Liceum, director Iurie Miron, de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, director adjunct, profesor de fizică, M.Potlog.

Acţiunea avea și are drept obiectiv prioritar crearea oportunităților de formare, dezvoltare şi promovare a elevilor din clasele a VI-a – a XI-a dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică. Preşedinte al Concursului a fost desemnat dl. Spiridon Rusu, conferenţiar doctor, Universitatea Tehnică din Moldova, Preşedinte Onorific – dl. Florea Uliu, conferenţiar doctor, Universitatea din Craiova. În grupul de lucru se regăsesc personalităţi notorii ca academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Societăţii de Fizică din Republica Moldova, Preşedinte CNAA, fizicieni didacţi cunoscuţi ca I. Evtodiev, G. Ţurcanu, V. Gheţu, M. Potlog, V. Păgînu, I. Malcoci, I. Holban, V. Burleai, I.Nacu, M.Cernei şi mulţi alţi profesori.

Preşedinte al comitetului organizatoric al primei ediţii a fost dl. Miron Potlog, grad didactic superior, director adjunct, LT „Nicolae Iorga”, iar ediţiile a II-a şi a III-a au fost găzduite de Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, avându-l ca preşedinte al comitetului organizatoric pe profesorul Igor Evtodiev.

În anul 2014 Concursul ,,In memoriam Mihai Marinciuc” și-a realzat activitățile la Liceul  Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc”, în cadrul Zilelor didactice Mihai Marinciuc. Directorul liceului, dr. Gheorghe Gînju, președinte al Comitetului organizatoric, vicepreședintele Ion Nacu, profesor de fizică au asigurat o serie de activități de formare profesională: seminare, ore publice, victorine, întîlniri cu personalități marcante, concursuri și lecturi publice cu participarea elevilor.

Ediţiile a V-a şi a VI-a ale Concursului ,,In memoriam Mihai Marinciuc” s-au defășurat la Universitatea Tehnică din Moldova, rector Viorel Bostan, instituție prestigioasă în care a activat zeci de ani reputatul profesor.

Au sponsorizat Concursul Firma „Xerox Moldova”, director Tudor Acristinii, Editura „Ştiinţa”, director Gheorghe Prini, Editura „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Asociaţia Obştească ,,ICAR”, unde a activat şi regretatul Domn Profesor Mihai Marinciuc, iar unele editii LT „Nicolae Iorga”, LT „Orizont”, Durlești şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cupa transmisibilă a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” se află pe parcursul ultimilor ani în Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti care a demonstrat performanţă prin elevii săi acumulând cel mai mare număr de medalii.

La ediția a VII-a sunt invitați elevi din clasele a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, dotați cu interes, cu aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor și culegerilor de fizică școlară. Loturile de elevi și profesori însoțitori sunt așteptați conform programului la Chisinau, bulevardul Stefan cel Mare și Sfînt, nr.168, blocul 1. Informația poate fi gasită pe site-urile: www.utm.md, www.fizica.utm.md, www.facebook.com.

Activitatea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, pentru performanță, formarea unei imagini coerente despre învățămîntul din Republica Moldova, cultivarea tinerei generații, atragerea atenției întregii comunități asupra problemelor copiilor apți de performanță în RM. Nu mai puțin importantă este intenția de a identifica oportunități reale de colaborare eficientă între învățămîntul secundar general și instituțiile de învățămînt universitar în domeniul științelor reale.

Inaugurarea activității și premierea va avea loc la 25 noiembrie 2017. Înregistrarea va avea loc în intervalul de timp: 8.30 – 9.30. Inaugurarea activităților Concursului va avea loc la 9.30. Subiectele vor fi repartizate  începînd cu ora 10.00.

Prin participarea Dvs acceptați rolul de promotor și susținător al activității de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rîndul elevilor și cadrelor didactice pasionați de fizică, în întreaga comunitate.

Termenul limită de înscriere (FORMULAR DE ÎNREGISTRARE) este  data de 15 noiembrie 2017, ora 17.00.  Prin intermediul email-ului rusu@mail.utm.md  precizaţi lista participanților la concurs.

Cu respect,

prof. Tamara Curtescu-Marinciuc, președinte, Asociația Obștească ,,ICAR”

dr Spiridon Rusu, doctor conferențiar, Universitatea Tehnică din Moldova, Președinte al Concursului

dr Gheorghe Gînju, director, LTPR ,,Mihai Marinciuc”.

Rezultatele Concursului de matematică ,,Turnamentele de Toamnă”, Ediția a XXIV-a

Rezultatele Concursului de matematică ,,Turnamentele de Toamnă”

Ediția a XXIV-a

Clasa a II-a

Francu Andreea, IPLT ,,Stefan cel Mare”, I

Botnari Ionela-Mirela, Sc. primară nr. 82, I

Bercu Daniela, IPLT ,,Stefan cel Mare”, I

Chetrus Beatris, IPLT ,,Mihai Viteazul”, I

Danu Paulina, IPLT ,,Onisifor Ghibu”, II

Paingu Marius, IPLT ,,Ion Creangă”, II

Nedelea Alexandra, IPLT “Mihail Kogăniceanu”, II

Glavatchi Gheorghe, SPCT ,,Prometeu Junior”, II

Grumeza Bogdan, IPLT ,,Mihai Viteazul”, III

Sandrean Andreea, IPLT ,,Stefan cel Mare”, III

Biscu Cristian, SPCI ,,Prometeu Junior”, III

Butnarciuc Dragos, IPȘPG nr. 152, III

Biscu Cristian, SPCI ,,Prometeu Junior”, III

Moșeneț Dorin, LT ,,Academia Copiilor”, M

Sofronescu Mădălina, IPLT ,,V.Vasilache”, M

Mornealo Vlada, IPLT ,,Dante Alighieri”, M

Rijac Alexandra, IPLT ,,Stefan cel Mare”, M

Lungu Anastasia, IPLT ,,Stefan cel Mare”, M

Rodideal Gabriel, SPCI ,,Prometeu Junior”, M

Brasovanu Ecaterina, Sc. primară nr 82, M

Chirilov Sabrina,  IPLT ,,Stefan cel Mare”, M

CLASA A III-A
GROSU CĂTĂLINA ȘPCI ,,PROMETEU-JUNIOR, I
MANOLE BOGDAN IPLT ,,DANTE ALIGHIERI, I
DOROGAN DAMIAN IPLT ,,M.VITEAZUL, I
CIORBĂ LIA ȘPCI ,,PROMETEU-JUNIOR, I
BUZA LAURENȚIU, ȘPG ,, A.URSU, II
MOGLAN DEEA-MICHELLE, IPLT ,,HYPERION, II
TANAS ANDREI LTPA M. BEREZOVSCHI , III
CHIRICA TEODOR ALEXANDRU, III
SMOCHINA VLAD, III
BOLGARI SAVA, ȘPCI ,,PROMETEU-JUNIOR, III
GURDIȘ CĂTĂLINA , IPLT ,,M.VITEAZUL, III
ROTARU ELINA, IPLT ,,M. ELIADE, III
CHILCEVSCHI RAUL, LT ,, PRO SUCCES, III
MORARU ALEXANDRA, IPLT ,,GH. ASACHI , III
COJOCARU CĂTĂLINA, IPLT ,,GINTA LATINĂ, M
URSACHI PATRICIA, IPLT ,,D. ALIGHIERI, M
GORAȘ GABRIELA, IPLT ,,M. SADOVEANU, M
POIA XENIA, IPLT ,,M.VITEAZUL, M
MOVILEANU GABRIEL, ȘC. PRIMARĂ GR. ,,A.URSU, M
TOMA MAXIM, IPLT ,,O GHIBU, M
ȘOFRNASCHI SOFIA, IPLT ,,DANTE ALIGHIERI, M
TCACIUC DUMITRU, GT ,, I. COSTIN, M
MORARI ANASTASIA, IP LT ,,M. EMINESCU, M
IVANIUC ȘTEFAN, ȘPCI ,,PROMETEU-JUNIOR, M
MIHALUȚA SOFIA , ȘPCI ,,PROMETEU-JUNIOR, M
BULAT EVELINA, IPLT ,,HYPERION, M
BÎTCĂ EMILIA, M
GRUMEZA NICOLAE, M
IAROVOI BEATRICE, M
MĂRGINEAN VLADISLAVA, M
BASOC DORIN,M
UNGUREANU MĂDĂLINA, LT ,,ORIZONT, M
NISTREANU LUCAS, M
PURICE DANIEL, M
GHEORGHIȚĂ IGOR, M
PALADE LUCA, IPLT ,,GH. ASACHI, M
ZAHARIA NICA, ȘPCI ,,PROMETEU-JUNIOR, M
URSACHI BEATRIS, M

 

Clasa a IV-a

BARBUȚA ROBERT, IPLT ,, MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA”, I

CERLAT MARIUS,  IPȘPG ,, ILIE FULGA”, II

BLĂNUȚĂ BIANCA, IPLT  ,,LIVIU DELEANU”, II

BANAGA OVIDIU,  ȘPCI ,, PROMETEU-JUNIOR”, III

CIOBANU ALEXANDRA, LT ,,ORIZONT”, III

ȘESTACOV LAURA, IPLT ,,M.EMINESCU”, III

SCUTELNIC VITALINA, IPLT ,,M.VITEAZUL”, III

COTOROBAI ALEXANDRU, IPȘPG NR.152, M

MIHAILA ANDREI IONUȚ, ȘPCI ,, PROMETEU-JUNIOR”, M

CUJBĂ MARIA, IPLT ,,DANTE ALIGHIRI”, M

RUSSU DARIANA, LT ,,ORIZONT”, M

ȚURCAN ALINA, IPLT ,,M.VITEAZUL”, M

JALOBĂ MAĂDĂLINA, IPLT ,,MIRCEA ELIADE”, M

 

Clasa a V-a

Diaconu Ruxanda, IPLT ,,Mihai Viteazul”, I

Mogorean Crina, IPLT ,,Mihai Viteazul”, II

Borș Constantin, LTCI ,,Prometeu Prim”, III

Budeci Laura, LTCI ,,Prometeu Prim”, III

Chetruș Casandra, IPLT ,,Mihai Viteazul”, III

Nedelea Călin, IPLT ,,M.Kogălniceanu”, III

Iasinschi Andreea, IPLT ,,M.Kogălniceanu”, M

Curnic Dorin, IPLT ,,N.Iorga”, M

Popa Alisa, IPLT ,,Dante Alighieri”, M

Eriomenco Marius, IPLT ,,Gaudeamus”, M

Bădărău Roland”, LTCI ,,Prometeu Prim”, M

Vîlcu Bajurean Andrei, IPLT ,,Ion Creangă”, M

Borta Cătălina, IPLT ,,Spiru Haret”, M

Cîpîțână Răzvan, LTCI ,,Prometeu Prim”, M

Sandu Ruxanda, IPLT ,,Spiru Haret”, M

Grumeza Vladimir, IPLT ,,Spiru Haret”, M

Ciuvaga Corina, IPLT ,,Spiru Haret”, M

Triboi Veronica, IPLT ,,Petru Rareș”, M

Leahu Bianca-Sofia, IPLT ,,Ion Creangă”

Gheorghiță Elenam, IPLT ,,Ion Creangă”

Bostan Sanda, LTCI ,,Prometeu Prim”

Clasa a VI-a

Babuc Constantin, I

Baerle Andrean, II

Curmei Andrei, II

Florea David, II

Marian Mădălina, II

Miron Georgeta, III

Ostrov Alina, III

Terente Afanasie, III

Barbu Taisia, III

Cislari Bianca, III

Mutu Adrian, M

Calcatinge Dumitru, M

Rusu Ina, M

Ermicioi Corina, M

Jechiu Leonard, M

Stratan Gheorghe, M

Cioclea Beatrice, M

Palazov Chiril, M

Panaite Ariom, M

Chiricenco Carolina, M

Darii Paula, M

Clasa a VII-a

VLAS ARSENIE, IPLT ,,MIRCEA ELIADE”, I

IZBAȘ ANA-MARIA, IPLT ,,G.ASACHI”, I

BARBUROȘ MARIA, IPLT ,,N.IORGA”, II

PLOTEANU AUGUSTIN,  IPLT ,,GAUDEAMUS”, II

CARAC ARINA, IPLT ,,MIRCEA ELIADE”, III

CERNEANU GRIGORE, IPLT ,,ION CREANGĂ”, M

BANTEA DANIELA, IPLT ,,GAUDEAMUS”, M

ȚURCAN CRISTIAN, IPLT ,,G.ASACHI”, M

COROLIUC ARINA, IPLT ,,MIRCEA ELIADE”, M

VEVERIȚĂ ION, IPLT ,,G.ASACHI”, M

BUJOR ALEXANDRU, IPLT ,,MIRCEA ELIADE”, M

LUCA VICTOR, IPLT ,,ION CREANGĂ”, M

LEANCĂ AURELIA, IPLT ,,SPIRU HARET”, M

ROȘCA DANIEL, IPLT ,,P.ZADNIPRU”, M

IVANOV MARIA-MĂDĂLINA, IPLT ,,GAUDEAMUS”, M

 

Clasa a VIII-a

PATLATÎI ADELINA, LT ,,ORIZONT”, I

COTOVICI RENATA, ,IPLT ,,ȘTEFAN CEL MARE”, II

BOTNARI DANIEL, IPLT ,,GAUDEAMUS”, II

DIACONU CRISTI, IPLT ,,MIHAI VITEAZUL”, II

GHEREG NICHITA, IPLT ,,MIHAI VITEAZUL”, III

DOROGAN ȘTEFAN, IPLT ,,MIHAI VITEAZUL”, III

CARP NICOLETA, IPLT ,, I.CREANGĂ”, III

ȚURCAN DAN, IPLT ,, I.CREANGĂ”, III

BORȘ TEODOR, IPLT ,, I.CREANGĂ”, M

CUCU CRISTIAN, IPLT  ,,I.CREANGĂ”, M

ANTOCI IULIAN, IPLT ,, I.CREANGĂ”, M

BUREȚ DAN,  IPLT ,,I.CREANGĂ”, M

MUSIN VLADISLAVA, IPLT ,, I.CREANGĂ”, M

CHIRIAC EVA-AUGUSTINA, IPLT ,,PETRU RAREȘ”, M

 

Clasa a X-a

ZVIZDENCO ADRIAN, IPLT ,,M. ELIADE”, I

CIOBANU DORIN, COLEGIUL DE INFORMATICĂ, M

ZOTA VICTOR, LTPA ,,M. BEREZOVSCHI”

 

Recunoștință pentru performanță…

Una din problemele noastre este lipsa timpului: nu-l avem suficient pentru a spune cuvinte frumoase celor pe care-i iubim, nu avem timp de ajuns să ne preocupe sănătatea noastră, a celor dragi, nu avem timp suficient să punem în cuvinte ceea ce simțim când tocmai la momentul potrivit avem pe cineva alături, nu, nu pe cineva întâmplător ci tocmai pe acel de care avem nevoie…
Azi, NOI, ALTAIRenii am spus de multe ori MULȚUMESC, RECUNOȘTINȚĂ, RESPECT celor care au fost alături copiilor noștri, celor pentru care performanța face parte din cotidian…
GAS NATURAL FENOSA, MOLDTELECOM, ORHEI-VIT, COCA COLA MOLDOVA, ETHIOPIA SHOP, RAIFFEISEN LEASING MOLDOVA – sunt partenerii ICAR întru realizarea unui proiect educațional… performanța se stimulează, performanța creează, performanța are nume…Mulțumim, Ludmila Motrescu, Corina Gorgos, Cornelia Cozlovschi, Aura Gîrbu, reprezentanților Coca Cola, Orhei-Vit…
Mulțumim celor care rămâneți fideli prin tot ce faceți, respect… Pentru că Vă pasă, pentru că avem tangențe de interes pentru copil, pentru performanță…
Aducem Europa ACASĂ…
Pentru asta Vă mulțumim…
De fapt, azi a fost o nouă lansare, a unui nou proiect…
Eu așa am simțit…
Cu drag de echipa de profesori, de echipa de animatori, doctori, administratori, salvamari, copii, părinți, parteneri…
Vânt prielnic, ALTAIR 2018…
Felecitări, ALTAIR 2017…
Felicitări performanțierilor…
 
Seria I
1. Diaconu Ruxanda, IPLT „Mihai Viteazul”
2. Mogoreanu Crina, IPLT „Mihai Viteazul”
3. Rusu Ina, LLMM
4. Sava Ariana, SPIC „Prometeu-Junior”
5. Gori Anda-Nicoleta, SPIC „Prometeu-Junior”
6. Ostrov Alina, SPIC „Prometeu-Junior”
7. Pascal Sofia, București
8. Komleva Mara, LT „Ion Creangă”
9. Rațoi Victoria, LT „Ion Creangă”
10. Cerneanu Grigore, LT „Ion Creangă”
11. Cogîlniceanu David, LT „Gheorghe Asachi”
12. Baxanian Constantin
13. Sajin Mihai, SPIC „Prometeu-Junior”
14. Aramă Darius, SPIC „Prometeu-Junior”
15. Rîjac Alexandra, IPLT „Ștefan cel Mare”
16. Cernăuțanu Robert, SPIC „Prometeu-Junior”
 
Seria II
1. Vorona Victor
2. Sandu Dumitru Cristian
3. Marandiuc Bogdan
4. Chihai Ana
5. Dulce Anna
6. Samoilă Jaclin
7. Mihai Valeria
8. Bodrug Beatrice
9. Bîlba Arsenie
10. Cerlat Marius
11. Scutaru Zinaida
12. Răcila Daniela
13. Djandjgava Nikita
 
 
Seria III
1. Avram Alexandru, LT „Gheorghe Asachi”
2. Balaur Cătălin, LT „Dante Alighieri”
3. Botnari Daniel, LT „Gaudeamus”
4. Ranga Mădălina, LT „Constantin Stere”, Soroca
5. Miricinschi Gabriel, LT „Ion Creangă”
6. Soltan Sebastean, LT „Dante Alighieri”
7. Ranga Andreea, LT „Constantin Stere”, Soroca
8. Lișița Corina, IPLT „Ștefan cel Mare”
9. Digori Delia, LT „Dante Alighieri”
10. Botnari Ionela-Mirela, Școala primară nr.82
11. Țurcan Dan, LT „Ion Creangă”
12. Lungu Serghei, LT „Nicolae Iorga”
13. Reșitca Daniel, LTPA „Mihail Berozovschi”
14. Căpățină Nichita, IPLT „Ștefan cel Mare”
15. Țurcan Bianca, LT „Nicolae Iorga”
16. Macari Alexandru, LT „Nicolae Iorga”
17. Sprincean Leo, LT „Nicolae Iorga”
18. Coliujco Vergiliu, LT „Ion Creangă”
19. Moloșniuc Maria, LTPA „Mihail Berozovschi”
20. Țobor Beatris, IPLT „Natalia Dadiani”
21. Foca Cristina, LT „Dante Alighieri”
 
Seria IV
1. Balmuș Andreea, ȘPCI „Prometeu-Junoir”
2. Budeci Laura, ȘPCI „Prometeu-Junoir”
3. Cirimpei Gabriel, IPLT „Mihai Viteazul”
4. Lozan Andreea, LCI „Prometeu-Prim”
5. Dicu Milena, LCI „Prometeu-Prim”
6. Țurcanu Nicolae, LCI „Prometeu-Prim”
7. Chistol Vlad, ȘPCI „Prometeu-Junoir”
8. Mihăilă Andrei-Ionuț, ȘPCI „Prometeu-Junoir”
9. Bădărău Roland, ȘPCI „Prometeu-Junoir”
10. Guțu Alexandru, LT „Mihai Eminescu”
11. Pila Mihaela-Olivia, LCI „Prometeu-Prim”
12. Garaz Loredana, LT „Mihai Eminescu”
13. Sîrbu Nichita, Liceul „Academia copiilor”
14. Șestacov Laura, LT „Mihai Eminescu”
15. Socolan Marcel, LT „Mihai Eminescu”
16. Boris Cristian, IPLT „Ștefan cel Mare”
17. Gherghelaș Vlad, LT „Mihai Eminescu”
18. Rîjac Alexandra, IPLT „Ștefan cel Mare”
19. Sîrbu Sergiu, IPLT „Ștefan cel Mare”
20. Gorgos Ailin, LCI „Prometeu-Prim”
21. Bejenaru Adrian, LT „Mihai Eminescu”
22. Sofronov Alexei, IPLT „Ștefan cel Mare”
 
Seria V
1. Dulgher Valeriu
2. Bantea Daniela
3. Galben Nicoleta
4. Burlea Vlad
5. Pîrvu Valeria
6. Boguș Dan
7. Florea David
8. Florea Vasile
9. Caisîn Alexandrina
10. Chircu Vlada
11. Baltag Adriana
12. Moraru Alexandru
13. Reșitca Arina-Maria
14. Chilaru Andreea
15. Marcan Sebastian
16. Dumbrăveanu Nicoleta
 
Seria VII
1. Barbu Taisia, Liceul „Litterarum”
2. Plămădeală Daniela, LT „Ion Creangă”
3. Tanas Tristan, Liceul „Orizont”
4. Calmîc Liviu, Liceul „Orizont”
5. Plămădeală Nicoleta, LT „Ion Creangă”
6. Pavalescu Cezara, IPLT „Mircea Eliade 
7. Sunny Domenik Kumar, Liceul „Litterarum”
8. Agop Gloria, Liceul „Litterarum”
9. Bulgac Anastasia, LT „Ion Creangă”
10. Mitrea Nichita, Liceul „Orizont”

Invitație la meditație…

Zilele de vineri sunt cele în care am ocazia să discut mai mult cu părinții discipolilor noștri… De obicei întrebările se axează pe ceea ce facem la activitățile de la Centrul ICAR… Azi a fost să fie alt fel… A vorbit mai mult părintele, simțeam că are nevoie să-și scoată tot of-ul… Apoi a tăcut brusc… Am încercat să-mi învăț lecția fără să punctez ceva în stilul profesorului care totdeauna știe tot… Dar vreau să rog colegii mei, bunii mei colegi Profesori și Profesoare, să țină cont de lecția mea, care e consecință a unor brave activități pedagogice… Deci,

a) căutaţi să-i cunoaşteţi pe părinţi, nu considerați acest lucru un moft, nici timp pierdut nu e. E un timp care va aduce foloase ambelor părţi. E o ocazie de a stabili o legătură cu cei ce s-ar putea dovedi a fi cei mai buni și mai devotați coechipieri ai Dvs…

b) vorbiţi-le părinţilor de la egal  — nu le vorbiţi cu aroganţă, de sus, evitaţi limbajul de lemn, cu regret, foarte des utilizat de profesori.

c) când le vorbiţi nu uitați subiectul – copilul- scoateţi în evidenţă părţile pozitive ale omulețului, laudele ajută mai mult decât critica; explicaţi-le ce pot face părinţii pentru a-și ajuta pe copil să obţină rezultate bune la învăţătură, mai bune comparativ cu sine însăți nu cu vecinul de bancă, prietenul…

d) nu privatizați discuția, permiteţi-le părinţilor să se exprime, ascultaţi-i cu atenţie…

e) căutaţi să aflaţi în ce mediu creşte copilul, ideal dacă ați putea să mergeţi acasă la el, i-de-al!

f) nu lăsați discuția fără final: stabiliţi o întâlnire ulterioară, respectaţi data stabilită, arătați că sunteţi sincer interesaţi de binele copilului…

g) părintele are dreptul să greșească, ca și oricare om, ca și Dvs… lăsați mereu ușa deschisă, chiar și atunci când credeți că nu se merită – e vorba de un copil de care vă pasă ambilor, și părintelui, și profesorului…

Bună seara, lume, lecția de azi nu era în planificarea de lungă durată… Dar trebuie însușită…

a fi Profesor e cool…

mi-am dat seama că am trăit o viață lungă, e simplu: am apucat să trăiesc diferite atitudini față de A FI PROFESOR…
anii 80…am stiut că voi fi profesor totdeauna, am stiut că voi fi profesor de matematică mereu…mi-l amintesc pe tata spunind cu mindrie vecinilor: ,,Tămărușca mea o să fie învățătoare de matematică… Cum mi-o fost mie drag toată viața, așa și-o să fie…”. Și pentru că învățătorii pe care i-au cunoscut sătenii mei erau extraordinari, vecinii aprobau alegerea lui tata, îi iertau și mîndria, chiar dacă în satul nostru nu era la modă ,,…să te fudulești”…
anii 90…o văd pe mama întorcîndu-se de la raion cu autobuzul…la Morozeni grănicerul ne dă jos: începe zona de frontieră, se solicită pașapoartele…nu am viză de reședință în satul meu de baștină, grănicerul îmi citește regulamentul prin care nu am voie să merg la părinți decît dacă am invitație în scris…n-o am și mama e disperată: – e fata mea, a mea…tovarisci, e fata mea…e învățătoare, uciteli, uciteli…
că o fi fost un articol special în regulament despre învățători, că lacrimile mamei i-au rupt inima – dumnezeu știe, dar mă lasă să urc în autobuz…
anii 94-96…mama mă conduce la autobuz…am o geantă grea, plină cu provizii și copturi pentru Leana…pe dealu bisericii femeile stau roata pe țolișor…una mai îndrăzneață o întreabă pe mama:
– ce face Tămăruța…
– e învățătoare, la Chișinău…de matematică…
– văleu, săraca, învățătoare!…
eram angajată de cîțiva ani la Direcția generală învățămînt, aveam ore la liceu…îmi plăcea ce fac, nu simțeam frustrări pentru că primeam salariu o dată la 5-6 luni, era parcă o normă (Mihai la Politehnică primea la fel…) Leana, Lizica ( Eliza Serban),Tatiana (Тат Ьяна) și Dana (Dana Ostrovan) îmbrăcau pe rînd la matinee aceiași rochiță… ziua cînd ne puteam permite să mergem la pizza, la cafeneaua ,,Anotimpurile” de lîngă Direcție, era mai mult decît sărbătoare… copila mea visa o păpusă din vitrina magazinului Tallin, jumătate de an o admira zăbovind în fața vitrinei cu pricina în fiecare zi, fie cu soare, fie cu ploaie, fie cu ger… o păpușă pe care așa și nu i-am luat-o…nu i-am putut-o cumpăra cu salariul meu de inspector școlar cu 6 ore la liceu…
totuși nu înțelegeam de ce mă compătimea femeia…refuzam să înțeleg…
anii 2000…
eram fericită pentru fiecare carte publicată, pentru fiecare concurs care prindea rădăcini…succesele elevilor le trăiam mai intens ca pe ale mele… uneori Leana se plictisea: iar ați început în casă pedsovetul! (consiliul pedagogic)… aveam prieteni profesori, oameni de calitate, inteligenți, cu har pentru ce faceau…era un noroc să ai așa prieteni, era un noroc să ai așa un cerc de oameni – fizicieni, matematicieni, oameni cu valori, oameni pentru care principiile nu erau ceva declarat, ipotetic, erau norme după care trăiam… ferice…
cînd cineva mă prezenta ca inspector sau de la Direcția generală Mihai intervenea:
– Tamara e profesoară, de la dumnezeu profesoară… ca și mine…
am înțeles că niciodată nu glumea… era mîndru, eram mîndră: sunt Profesoară, suntem Profesori…
………………
totdeauna la clasă, mi-a plăcut să fiu profesor, să nu discut doar cu tabla, să nu văd doar formule, să nu percep doar informația scrisă rînd cu rînd…
îmi amintesc numele la toți elevii mei, știu fiecare din ei ce tangență are cu ceea ce-am făcut la școală…
am acceptat mereu că au dreptul la greșeală, că învață din greșelile proprii mai mult decăît din analiza greșelilor străine…
am avut mereu norocul să mi-i fac prieteni, chiar daca nu am fost darnică la note, chiar dacă am spus pe nume ceea ce părintele cuiva n-ar fi vrut să audă (că de știut – știa!)…
nu mă simt împovărată de ani, deși-i am mulți dacă am trăit și căderea și evoluția numelui cu care mă mîndresc: sunt Profesoară…
mi-s oamenii cu har, cei ce au curajul să -și mențină verticalitatea și numele scris cu majusculă…
mi-s mai mult decât dragi pentru că indiferent de conjunctura politică, indiferent de mărimea nominală a salariului și capacitatea lui de cumpărare, indiferent de modă și tehnicile avansate de manipulare, indiferent de metodologiile de segregare în ,,ai noștri” și ,,ai voștri”, indiferent de distincțiile cu care (nu) a fost menționat/momit/îmbrobodit/împovărat, Domnul Profesor, a rămas Domnul Profesor/Doamna Profesoară…
a fi Profesor e un har, așa e, iar harul nu poate fi povară…
mulțumesc, doamne, că înțeleg acest lucru…
într-una din zile voi scrie o carte…
despre cei cu care am lucrat la Direcție, despre Profesori și profesorei, despre șansele și neșansele care mi-au fost lecții, despre Profesorii cu care am avut norocul să comunic…
anume așa, nume proprii, scrise cu majusculă…
și despre alții, cu nume comun, tot voi scrie… ca despre lecții cu sau fără morală…
felicitări, Chișinău, ai așa Profesori…
încă îi mai ai…
frumos, optimist dar și dureros grație acestui ,,încă”…

INVITAȚIE LA DISCUȚIE…

Simage-2014-03-27-16916071-41-elevi-scoalatimați părinți, colegi, în contextul reflecțiilor la subiectul temă pentru acasă AO ICAR vă invită, părinți, profesori, manageri școlari, la masa rotundă din data de 28 octombrie 2017, ora 12.30, ASEM…
Este unul din principiile de care ne conducem în activitatea noastră – FĂRĂ TEME PENTRU ACASĂ…
Unul din cele câteva pe care încercăm să le păstrăm pe parcursul celor 24 de ani de activitate:
– FĂRĂ NOTE;
– INTERESUL ESTE MOTIVAȚIA;
– DEZVOLTĂM APTITUDINILE, FORMĂM ATITUDINI, STIMULĂM COMPORTAMENT PROACTIV;
– FĂRĂ TEME DE ACASĂ;
– MATEMATICA ESTE REGINA CARE SERVEȘTE CELELALTE ȘTIINȚE;
– MERIT MAI MULT, EU POT ȘI FAC MAI MULT;
– CEEA CE NE SCAPĂ – SE PIERDE, CEEA CE SE CAUTĂ – POATE FI GĂSIT.
Vom aborda subiectul cu referire la temele pentru acasă, vom preciza unele lucruri în contextul existent al realității școlare din RM, vom disemina experiența pozitivă a altor state la subiectul dat, vom încerca să scoatem of -urile care ne domină ca părinți/profesori, vom privi în față raportul așteptări-oferte prin prisma a ceea ce ne dorim de la copiii noștri și ce pot ei realiza…
Stimați părinți, noi, profesorii de la ICAR, ca și Dvs, respectăm legea supremă – totul pentru binele copilului, DAR NE ȘI ÎNTREBĂM CUM EA TREBUIE RESPECTATĂ în contextul temelor pentru acasă…
Desigur, mi-ar plăcea să regăsesc printre moderatori pe dna dr Moga Ecaterina, dna dr Lucia Argint, dl dr Pavel Macari, dna dr Larisa Sali, drd Violeta Popovici-Bujor…Or lista poate fi continuată, puteți să vă implicați, ne-ar onora participarea Dvs… Ce ziceți – se acceptă orice ofertă – umăr de nădejde…dacă stau și mă gândesc, chiar și un picior de-a curmezișul uneori e binevenit – te face să revezi/să analizezi încă și încă odată ce ți-ai propus să faci…