Category Archives: ALTAIR

INVITAȚIE LA DISCUȚIE…

Simage-2014-03-27-16916071-41-elevi-scoalatimați părinți, colegi, în contextul reflecțiilor la subiectul temă pentru acasă AO ICAR vă invită, părinți, profesori, manageri școlari, la masa rotundă din data de 28 octombrie 2017, ora 12.30, ASEM…
Este unul din principiile de care ne conducem în activitatea noastră – FĂRĂ TEME PENTRU ACASĂ…
Unul din cele câteva pe care încercăm să le păstrăm pe parcursul celor 24 de ani de activitate:
– FĂRĂ NOTE;
– INTERESUL ESTE MOTIVAȚIA;
– DEZVOLTĂM APTITUDINILE, FORMĂM ATITUDINI, STIMULĂM COMPORTAMENT PROACTIV;
– FĂRĂ TEME DE ACASĂ;
– MATEMATICA ESTE REGINA CARE SERVEȘTE CELELALTE ȘTIINȚE;
– MERIT MAI MULT, EU POT ȘI FAC MAI MULT;
– CEEA CE NE SCAPĂ – SE PIERDE, CEEA CE SE CAUTĂ – POATE FI GĂSIT.
Vom aborda subiectul cu referire la temele pentru acasă, vom preciza unele lucruri în contextul existent al realității școlare din RM, vom disemina experiența pozitivă a altor state la subiectul dat, vom încerca să scoatem of -urile care ne domină ca părinți/profesori, vom privi în față raportul așteptări-oferte prin prisma a ceea ce ne dorim de la copiii noștri și ce pot ei realiza…
Stimați părinți, noi, profesorii de la ICAR, ca și Dvs, respectăm legea supremă – totul pentru binele copilului, DAR NE ȘI ÎNTREBĂM CUM EA TREBUIE RESPECTATĂ în contextul temelor pentru acasă…
Desigur, mi-ar plăcea să regăsesc printre moderatori pe dna dr Moga Ecaterina, dna dr Lucia Argint, dl dr Pavel Macari, dna dr Larisa Sali, drd Violeta Popovici-Bujor…Or lista poate fi continuată, puteți să vă implicați, ne-ar onora participarea Dvs… Ce ziceți – se acceptă orice ofertă – umăr de nădejde…dacă stau și mă gândesc, chiar și un picior de-a curmezișul uneori e binevenit – te face să revezi/să analizezi încă și încă odată ce ți-ai propus să faci…

NE DORIM O SĂPTĂMÂNĂ BUNĂ…

bună seara, dragi colegi ICARieni… ne doresc o săptămână bună, sunt sigură că NE DORIM O SĂPTĂMÂNĂ BUNĂ…
precizez câte ceva care ne-ar facilita realizarea programului dacă am gîndi totul din timp:
a) am trimis listele în forma la zi, vă rog să precizați dacă e ceva de concretiZat sau corectat/completat;
b) data de 30 septembrie nu este doar ziua când se termină perioada de stabilire a contingentului ICARian, este și ziua când punem punct într-o filă de definitivare a programulul Școlii de Vară ALTAIR 2017; invităm la ședința de premiere elevii care au realizat succese deosebite, cei care au MARELE PREMII LA ȘCOALA DE VARĂ ALTAIR 2017;
c) festivitatea de premiere va avea loc la ora 12.15 în Sala de Conferițe a ASEM, bloc A, parter; Vă așteptăm!!!
d) profesorii doritori de a participa la activitatea neformală de analiză la Poiana Bradului​ sunt rugați să confirme participarea pe adresa electronică a dnei Elena Rusu​, cel târziu la data de 23 septembrie;
e)informații suplimentare la tel 079721758;
f) statistica, strictă și care nu poate fi coruptă, e de partea noastră, Dumnezeu ne iubește; Vă rugăm să popularizați informația despre locurile disponbile în clasele a X-a și a XI-a, în grupele suplimentare a II-a, a III-a, a IV-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a;
NOI MERITĂM RESPECT PENTRU CEEA CE FACEM, NOI ARĂTĂM REPECT PRIN CEEA CE FACEM!!!
SUCCESE!

A trecut înca o zi la ICAR, post factum medităm la ceea ce a fost și ce ne propunem să facem în perspectivă…

A trecut înca o zi la ICAR, post factum medităm la ceea ce a fost și ce ne propunem să facem în perspectivă…
a) învățăm împreună a conviețui, a colabora, a comunica asertiv (și tu ești bravo, meriți respect, dar și eu sunt la fel și merit aceiași atitudine!!!);
b) repet: învățăm, iar orice proces de învățare activă înseamnă viață, nu pregătire pentru viață, ci viață reală, cu probleme pe care trebuie să le rezolvăm, cu mici bucurii și mici necazuri pe care trebuie să le împărtășim, cu trepte de urcuș dar și de cobirât, și iar de la capăt…
c) repet: grupele sunt în formare, până la data de 30 septembrie vom determina și vom stabili contingentul nostru de formabili, interesul nostru este unul comun cu al părinților – să facem mediul de învățare unul propice evoluției Personalității elevului…
d) orice discuție pe care am avut-o cu părinții s-a axat în jurul obictivelor și specificului activităților la ICAR, un Centru unical pentru copiii cu INTERES ȘI APTITUDINI PENTRU MATEMATICĂ, anume așa, unical prin faptul că este specializat; or asta nu înseamnă că dacă un copil nu se regăsește în listă trebuie să aibă motive pentru frustrare, iar părintele motive pentru îngrijorare;
e) repet: NOI NU SEGREGĂM COPIII, LISTELE SUNT FORMATE ÎN BAZA ORDINEI DEPUNERII CERERILOR, NU SUNT AVANTAJAȚI CUMVA NICI O CATEGORIE DE ELEVI; CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE SUNT CONSECINȚĂ A UNOR REALITĂȚI, INCLUSIV DE ORDIN ECONOMIC; ÎNSCRIEREA ESTE BENEVOLĂ, EVALUATORII ACTIVITĂȚILOR SUNT ELEVII, PĂRINȚII, PROFESORII LA CLASĂ ȘI COMISIILE DE CONCURS; OBSERVAȚI, EVALUAREA ESTE EXTERNĂ, FEED-BACKul pe care ni-l oferiți este pentru noi un prilej de meditație și o sursă de informație utilă pentru programarea activităților ulterioare;
f) nu este obligator să fiu profesor ca să înțeleg că dacă nu sunt dotată pentru germană (engleză, chineză, japoneză, franceză, etc) nu mă voi înscrie la cursurile respective în grupă cu cei care au aptitudini pentru acestă limbă, voi merge să fac alte lucruri care mi se dau, care mă avantajează aptitudinal; dacî mă gândesc bine nu câștig nimic din faptul că-i fac praf pe cei ce fac germana – ei nu au nici o vină pentru că am greșit ușa…
g) reiterez invitația pentru câștigătorii marelor premii la Școala de Vară ALTAIR 2017: SÂMBĂTĂ, 30 SEPTEMBRIE, SALA DE CONFERINTE A ASEM VĂ AȘTEPTĂM SĂ VĂ RIDICAȚI PREMIILE ÎMPREUNĂ CU PARTENERII NOȘTRI – GAZ NATURAL FENOSA S.A. ȘI MOLDTELECOM S.A.
Orice început nu este ușor, or când avem cu adevărat interes de a crește – iar într-o comunicare sănătoasă cresc și evoluează ambii parteneri – găsim căi de comunicare, construim poduri, nu ziduri de cetăți în jurul nostru…
Regret că nu-mi ajunge timp pentru discuții constructive cu toți părinții, toți profesorii, toți elevii. Repet, discuții constructive, pentru că mi-l prețuiesc prea mult pentru a-l risipi pe risipire de frustrări, reproșuri , justificări inutile și fără esență. Mă voi documenta și cu tot respectul voi lua atitudine față de orice abatere de la scopul Centrului ICAR… Solicit același lucru: documentare reală și respect…
Nu știu dacă solicit imposibilul…
P.S. Cu orice întrebare CONSTRUCTIVĂ VĂ AȘTEPT LA TEL 022999527 SAU ÎN ORICE ZI DE SÂMBĂTĂ DE LA 9.00LA 12.00…
Cu respect și considerație Tamara Curtesu-Marinciuc

Invitație la meditație

Stimate părinte, azi este data de 15 septembrie 2017.

Mai e puțin de tot pînă la a doua zi de activități într-un nou an de studii la Centrul ICAR.
Sîmbătă, 16 septembrie 2017, la ora 9.00 încep activitățile în sediul ASEM.
Noi, profesorii ICARieni, Felicităm norocoșii cu care vom comunica, vom identifica probleme interesante, vom căuta soluții și vom savura plăcerea de a o afla pe cea mai frumoasă.
Vrem să precizăm că ne-am fi dorit să-i încadrăm în activități pe toți copiii Chișinăului, care manifestă interes și aptitudini pentru matematică, dar reieșim din condițiile reale în care activăm, din spațiul pe care-l arendăm ca locație, limitat și el.
Pentru cei care sunt antrenați în activitățile noastre atragem atenția la unele elemente din cultura organizațională a Centrului ICAR.

1. Formabilii Centrului ICAR au buna obișnuință de a fi punctuali, de a veni la începutul orelor fără întîrziere, ideal cu 5-10 minute mai devreme de 9.00, fără exces de originalitate
(spre exemplu, de a intra în urma profesorului!!!).
2. Formabilii Centrului ICAR au obișnuința de a rezolva totul în clasă, fără a lăsa pentru acasă nimic mai mult decît șansa de reveni la cele făcute, de a medita, de a găsi o altă metodă, mai originală.
3. Formabilii Centrului ICAR nu au altă motivație afară de satisfacerea interesului, curiozității native pentru problematic: nu se dau note, este stimulată gîndirea creativă, se lucrează în grup fără a știrbi personalitatea cuiva, dar și fără a promova o concurență neloială.
4. Formabilii Centrului ICAR nu recuperează temele de la clasă, nu contribuie la meditarea în particular a anumitor subiecte, lucrează la nivelul standardului ,,Rezolvare de probleme”.
5. Formabilii Centrului ICAR acceptă regulile de comportament civilizat în sălile unde se desfășoară activitățile de matematică competitivă, în societate, respectul reciproc, pentru profesori, pentru toată comunitatea este una din regulile de bază.
6. Formabilii Centrului ICAR își asumă responsabilitatea de a respecta Regulamentul AO ICAR.
7. Formabilii Centrului ICAR cunosc și se implică în activitățile din calendarul pentru anul de studii 2017-2018.
8. Formabilii Centrului ICAR au un comportament proactiv, se antrenează în proiectele și campaniile organizate de Asociația Obștească ICAR.
Colectivul didactic al Centrului ICAR salută personalitatea fiecărui copil, deschiderea acestuia pentru comunicare și colaborare, originalitatea în gîndire, independența în a-și expune argumentat poziția, capacitatea de autoapreciere…
Activitățile noastre sunt accesibile, relevante și calitative, solicită implicarea copilului, evoluția acestuia și competența de a se manifesta integral. Oferim respect și înțelegere, solicităm același lucru – respect și înțelegere.
Un an bun să avem.15107377_10205823022053602_1381118319995525026_n

Despre statistică încă o dată…

I zi de program la Centrul ICAR a trecut, stisticile atestă o stare de lucruri mai mult decât pozitivă; voi face referire la rezultatele primei zile pentru a puncta următoarele:
– sunt completate în proporție de 140 % grupele rezervate claselor a II -a, a III-a, a VI-a și a XII-a;
– din aceste considerente completăm ÎNCĂ cîte o grupă la paralelele respective; locuri diponibile – 8 la a II-a, 15 la a III-a și 7 la a XII-a;
– sunt doar câte 7 locuri în clasele a IV-a, a V-a, a VIII-a, a IX-a, PENTRU COMPLETAREA GRUPELOR;
– sunt disponibile locuri în clasele a X-a și a XI-a;
– Vă rugăm să popularizați informația în scopul completării oportune a grupelor și a optimizării activității de formare;
– părinții pot beneficia de consilierea psihologului nostru, dna Anna Comendant, timp disponibil pentru consiliere – 9.00 -12.00;
– începând cu ziua de luni, 11 septembrie 2017 la Centrul ICAR demarează programul de consiliere al Proiectului Invitație la Educație:
– marți, joi, 12.00 – 17.00, sâmbătă, 9.00 – 16.00 – consilere pentru elevii ciclului primar;
– luni-sâmbătă, 13.00 – 17.00 – consiliere pentru elevii ciclului gimnazial și liceal.
Pentru precizarea eventualelor neclarități nu tăgăduiți să ne contactați la tel. 022999527.

mulțumesc pentru ziua de azi, pe care ați făcut-o frumoasă pentru atâția copii și părinți…

dragii mei colegi ICARieni, se vede că Dumnezeu nu ne dă nici o încercare fără un scop anume… trebuia să calc strâmb cu dreptul pentru ca să mă conving (a câta oară!) că suntem o echipă, puternică, de profesori cu Personaitate (anume așa, cu majusculă!), de oameni pe care-i leagă nu doar un scop comun, nu doar dragostea pentru ce fac, nu doar curajul de a fi EU, fiecare în parte lider…
pentru că ne pasă…
dacă am face aparte fiecare ceea ce putem face foarte bine, am face un lucru mare ca sumă de lucruri mari…
dacă facem toți împreună ceea ce facem la ICAR, același lucru dar împreună, alături, comunicând, impactul este altul, triplat, înzecit grație sinergiei molipsitoare cu care umplem spațiul educațional din jurul nostru…
mulțumesc pentru ziua de azi, pe care ați făcut-o frumoasă pentru atâția copii și părinți, pentru noi, indiferent ce probleme/sărbători/ocazii fericite aveți acasă…
pentru că asta credem – ATITUDINEA ESTE TOTUL…
Elena Rusu, PB Violeta, Lica Curtescu, Ina Botnari, Ion Botnari, Tatiana Pribega, Maria Miricinschi, Valeriu Ginga, Iarmenco Maria, Nina Izmana, Nina Tobor, Larisa Popa, Larisa Sali, Zinaida Railean, Aliona Moloșniuc, Violeta Ciuntu, Virginia Vangheli, Groza Aurica, Aurelia Mînzat, Nina Minzararu, Danna Ostrovan, Татьяна Гросу, Rodica Chescu, Олеся Панашел-Топчу, Adriana Timotin, Elena Bouroș, Lilia Samson, Angela Babalau, Anna Comendant, Alexandra Bunduchi, Irina Dabija, Stela Cioban Botnari

Pentru că asta credem – ATITUDINEA ESTE TOTUL…

unii oameni caută locuri și lucruri frumoase…
noi cu Dvs, dragii mei colegi ICARieni le facem singuri să fie așa… indiferent cum le-a lăsat creatorul, cum sunt, cum arată, NOI le facem să fie frumoase, NOI le dăm sens, NOI le conferim un plus de valoare, NOI le orientăm din bine spre mai bine…
în acest context ne mobilizăm pentru ziua de sâmbătă, 9 septembrie 2017, ora 8.00…
NOI, echipa care poate molipsi prin energie, competență, sinergie, noi așteptăm cu deschidere copiii cu interes și aptitudini pentru matematică pentru a inaugura activitățile unui nou Proiect educațional: Invitație la EDUcație…
NOI suntem echipa care încearcă să schimbe lumea începând cu NOI… fără promisiuni solemne, fără careu și mesaje pompoase, Vă așteptăm să ne fiți colegi, discipoli, profesori, coechipieri…
Pentru că asta credem – ATITUDINEA ESTE TOTUL…