Centrul ICAR

Centrul  ICAR în faţa unor noi provocări

Tamara Curtescu-Marinciuc
Violeta Popovici-Bujor

 Pentru cadrele didactice, părinţii elevilor şi pentru experţii din domeniul ştiinţelor educaţiei motivaţia este cheia succesului, fiind fundamentală pentru succesul educaţional.

            Într-o încercare mai puţin pretenţioasă de a defini această noţiune putem spune simplu: motivaţia reprezintă acel set de resorturi care ne determină să facem un anumit lucru. În context şcolar, motivaţia nu este altceva decît procesul care conduce, ghidează şi menţine un anumit comportament dezirabil statutului de elev: participarea activă la ore, implicarea în activităţile de învăţare din clasă şi de acasă, implicarea în diverse acţiuni extraşcolare, rezolvarea cu succes a sarcinilor, etc.

Sunt multe strategii de motivare. Este foarte important să încurajăm copilul pentru studiu la fiecare pas, indiferent dacă acesta veste motivat pentru învăţare sau nu. În cazul celor care sunt deja motivaţi pentru o anumită activitate  încurajările vin să întărească acest ,,motor” al comportamentului individual şi sporesc potenţialul deja existent.

Cum sunt motivaţi copii dotaţi? În calitate de profesor de matematică  pot să confirm că copiii dotaţi cu interes şi aptitudini pentru matematică, nu totdeauna pot beneficia în instituţiile unde-şi fac studiile de educaţie adecvată intereselor şi aptitudinilor lor, de programe educaţionale speciale elaborate în funcţie de aspiraţiile acestei categorii de copii.

Oportunităţile de valorificare şi manifestare a aptitudinilor  elevilor dotaţi pentru matematică sunt limitate datorită insuficienţei de activităţi cu caracter competitiv matematic. Orice precedent reuşit în identificarea şi formarea copiilor cu interes şi aptitudini pentru matematică asigură stimularea celor cu performanţă în domeniul dat, creează noi posibilităţi de comunicare şi manifestare a acestora.

Modernizarea învăţământului influenţează intens rolul şi funcţiile sistemului educaţional, orientându-l spre o nouă metodologie de abordare a educaţiei, în special, spre o educaţie şi un management educaţional de calitate.

Concursurile Internaţionale (Olimpiada Internaţională de Matematică, Olimpiada Internaţională Balcanică, Olimpiada Internaţională Balcanică pentru Juniori, Concursul Internaţional „Arhimede”, Concursurile Internaţionale de Matematică „Cangurou”, „WINNERS”, diferite Concursuri Memoriale de Matematică din România „G.Ţiţeica”, „Laurenţiu Duican”) şi locale (Olimpiada Republicană de Matematică, Concursul Memorial de Matematică „Constantin Spătaru”, Concursul Memorial de Fizică „Mihai Marinciuc”, Olimpiada pentru Juniori, Turnamentele de Toamnă, Turnamentele de Crăciun, Turnamentele de Paşte, ABC) precum şi participarea elevilor din municipiul Chişinău la diferite activităţi şcolare cu caracter competitiv scot în evidenţă  existenţa unui număr considerabil de tineri dotaţi cu interes şi apţi de performanţă.

Elevii dotaţi cu interes şi apţi de performanţă, formaţi nu în condiţii de segregare şi instruire separată, trebuie acceptaţi nu doar ca avuţie naţională, ci şi ca subiecţi cu nevoi specifice de instruire. În acest context aceştia trebuie să beneficieze de oportunităţi de a-şi valorifica aptitudinile, de a-şi exersa interesul şi preocupările într-un  cadru ce le poate acorda sprijin şi consiliere funcţie de interes şi aptitudini.

Formarea elevilor cu interes şi aptitudini pentru matematică a avut un caracter organizat pe măsura existenţei diferitor concursuri unde să poată fi atestată rata de participare/succes, fără a beneficia de consilierea unor specialişti psihologi sau din domeniul psihometriei. În acest context este salutabilă crearea şi asigurarea funcţionalităţii în municipiul Chişinău, Republica Moldova a unei astfel de structuri, care să acorde acestei categorii de elevi, părinţi şi profesori care ar activa cu aceştia asistenţă calificată, centrată pe nevoile de instruire a elevilor, orientată spre soluţionarea problemelor de comunicare a elevilor respectivi cu părinţii şi instituţia de provenienţă. Centrul  ar trebui să identifice, valideze şi promoveze metodologii/ instrumente de determinare a valorilor autentice şi stimulare a creativităţii specifice a elevilor din lotul determinat – Centrul  ICAR „Copii dotaţi cu interes şi aptitudini pentru matematică. Centrul motivează pentru activitate de cercetare discipolii săi, favorizează dezvoltarea intelectuală – cognitivă, socio-afectivă -  a copiilor  care nu pot beneficia de educaţie de calitate adecvată propriilor interese şi aptitudini, funcţie de interes şi aspiraţii şi de un mediu favorabil pentru creştere şi dezvoltare.

Scopurile Centrului sunt:

 • crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor cu interes şi aptitudini pentru matematică;
 • consilierea copiilor şi a părinţilor acestora în probleme ce vizează evoluţia aptitudinilor matematice ale copiilor;
 • crearea/ asigurarea condiţiilor optime de identificare, formare şi dezvoltare a copiilor cu aptitudini şi interes pentru matematică.

Activităţile Centrului avantajează pe cei care se implică, elevi, părinţi, profesori prin

 • asigurarea accesului egal al copiilor din comunitate cu interes şi aptitudini pentru matematică la servicii educaţionale de calitate;
 • asigurarea sprijinului informaţional, educaţional şi consultativ părinţilor copilului pentru crearea unui mediu potrivit dezvoltării acestuia;
 • asigurarea sprijinului informaţional, de formare şi consultativ cadrelor didactice care activează cu copii dotaţi cu interes şi aptitudini pentru matematică pentru crearea unui mediu propice evoluţiei acestora ca personalităţi.

În funcţie de numărul copiilor, de necesităţile grupului de beneficiari, Centrul oferă următoarele activităţi şi servicii:

 • program  regulat pentru copii din clasele a I-a – a XII-a, cu frecvenţă în zilele de sîmbătă şi durată stabilită: de la 8.30 – la 12.00;
 • sesiuni cu părinţii copiilor pentru asigurarea continuităţii unor practici educaţionale pozitive;
 • servicii de împrumut de cărţi cu subiecte de matematică competitivă, teste, concursuri;
 • activităţi de formare, asanare a sănătăţii, relaxare pentru copii şi familiile lor;
 • consiliere la domiciliu – pentru oferirea informaţiei, recomandărilor, susţinerii emoţionale şi practice;
 • suport în asigurarea accesului la informare;
 • suport în delegarea la diverse activităţi de formare a elevilor Centrului şi cadrelor didactice care activează cu aceştia în cadrul şcolilor de vară, a Taberelor Specializate de Matematică „ALTAIR”.

Implicarea elevilor şi cadrelor didactice de la Centrul ICAR în activităţile Concursurilor Internaţionale  reprezintă o nouă provocare pentru aceştia, o motivaţie în plus pentru a deveni deschis provocărilor vieţii şi competitiv.

.

Ceea ce se caută-poate fi găsit, ceea ce ne scapă-se pierde…
Tamara CURTESCU-MARINCIUC, DGETS
Violeta POPOVICI-BUJOR, DGETS

Clipele se scurg ireversibil şi iată-ne ajunşi la ultima activitate a acestui anului 2012 de învăţămînt în cadrul Centrului Municipal de Excelență, unde a avut loc o lecţie de bilanţ…. a visurilor, succeselor şi realizărilor…

Scopul Centrului ICAR a fost  de a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor cu interes şi aptitudini pentru matematică, consilierea  lor şi a părinţilor acestora, precum şi crearea/ asigurarea condiţiilor optime de identificare, formare şi dezvoltare a copiilor cu aptitudini şi interes pentru matematică.

Demersul educaţional la matematică, în anul şcolar 2011-2012 s-a realizat în baza  unor obiective, conţinuturi, strategii didactice de predare, învăţare şi evaluare adaptate la posibilităţile aptitudinale, la nivelul posibilităţilor cognitive, afective, la ritmul şi la stilul de învăţare a tinerilor dotaţi, capabili de performanţă înaltă.

Procesul educational  la matematică in cadrul Centrului ICAR a fost realizat pe parcursul anilor de către  1 manager şcolar, (director interimar Botnari Ina), 4 psihologi, (Chirtoaca Svetlana, Fiser Virginia, Popescu Valeriu, Stati Elena) şi cadre didactice. Din ei: 1 academician, director de onoare al CME  Mitrofan Ciobanu, 1 doctor – Sali Larisa,  2 cu studii de doctorat,  Tamara Curtescu-Marinciuc, grad didactic superior, Aurelia Minzat, grad didactic superior,  16 profesori cu studii postuniversitare, domeniu de studiu Management educational, (Babalau Angela, Botnari Ina, Bujor-Popovici Violeta, Ciobanu Stela, Ciuntu-Samson Violeta, Curtescu-Marinciuc Tamara, Curtescu Tatiana, Frunza Tatiana, Izmana Nina, Lupusor Maria, Miricinschi Ion, Miricinschi Maria, Mînzat Aurelia, Popa Larisa, Pribega Tatiana, Rusu Elena, Sali Larisa, Stati Elena), 3 cu studii de master, (Botnari Ina, Bujor-Popovici Violeta, Sali Larisa), 2 îşi fac studiile la masterat, (Vangheli Virginia, Babalau Anna), 16  profesori deţin gradul didactic superior, (Babalau Angela, Bouroş Elena, Buruiana Maria, Curtescu-Marinciuc Tamara,  Gînga Valeriu, Lupusor Maria, Miricinschi Ion, Miricinschi Maria, Mînzat Aurelia, Mînzăraru Nina, Popa Ana, Popa Larisa, Pribega Tatiana, Samson Lilia, Timotin Adriana, Ţobor Nina), 4 profesori deţin gradul didactic unu (Botnari Ina, Paireli Aurica, Rusu Elena, Vangheli Virginia), 4 – grad didactic doi (Bujor-Popovici Violeta, Ciobanu Stela, Izmana  Nina, Ciuntu–Samson Violeta). Grupul de prescolari a fost coordonat de Anna Babalau, iar un grup de elevi dintr-a intii – de Tatiana Frunza. Activitatile administrative au fost realizate de Daniela Ostrovan si Tatiana Curtescu.

Profesorii din cadrul centrului au participat la diverse seminare teoretice- practice, traininguri şi conferinţe în scopul perfecţionării măiestriei lor pedagogice:

 

Nr.

Tematica

Locul desfăşurării

Data desfăşurării

1

Cursuri de mediere

Academia de Administrare   Publică

Octombrie 2011

2

Trainingul ,, Comunicarea   asertivă” realizat în cadrul Proiectului ,, Managmentul succesului”,

Şcoala de Toamnă ,, ALTAIR2011”

Sf. Constantin şi Elena,   Bulgaria

.

31 octombrie 2011-

5 noiembrie 2011

3

Festivalul ucrainean de idei   pedagogice

Or. Novograd-Volînsc

Octombrie 2011

4

Seminarul de iniţiere în   programul ,, Cheia Succesului” organizat de Junior Achievement Moldova

Chişinău, sediul Centrului de   Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale din Moldova.

04 decembrie 2011

5

Reuniunea metodică la   matematică organizată de DGETS

Liceul Teoretic ,, A. Cantemir”

27 decembrie 2011

6

Forumul de idei pedagogice ,,   Dialoguri Chișinăuene”, ediția a II-a

Parteneri oficiali:

CIPTI

CME

Grupul de dialog

Chişinău, sediul Centrului de   Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale din Moldova.

22-23 februarie 2012

7

Conferința Internațională

,, Unitate prin diversitate”,   ediția a IV-a

DGETS

7-9 mai 2012

8

Prezentarea proiectului   educaţional „Prin auto- şi intercunoaştere spre competenţe într-o lume a   cunoaşterii”

Bulgaria: Albena, Constantin și   Elena,

Sozopol

13.04-17.04.2012

9

Dezbateri: Școala de vară „ALTAIR 2012”, program

Hotelul ,,Manhatten”, Chișinău

Aprilie- mai 2012

10

Training ,, Managementul și   elaborarea proiectelor”

AAP, DGETS

Februarie,  mai 2012

11

Sesiunea de formare a   formatorilor Școlii de Vară ,, ALTAIR 2012” în cadrul proiectului: „O vacanţă   în siguranţă”.

Gas Natural Fenosa

24.05.2012

Centrul ICAR a încheiat diverse acorduri de parteniriat cu diverși parteneri externi. Le mulțumim celor ce sunt parte componentă a societăţii și care nu rămîn indiferenți la problemele comunităţii, inclusiv, a celei şcolare. ICAR este recunoscător pentru aportul acestor sectoare, contribuind, implicit, cu încă un aspect la formarea generaţiei tinere nu doar apte să se adapteze la schimbare, ci sa adopte un comportament proactiv, sa fie competitiv…

Partenerii ICAR:

-           Gas Natural Fenosa Moldova, președinte Silvia Radu, coordonator Ludmila Motrescu.

-           Teatrul Republican de Păpuși ,, Licurici”, director Titus Bogdan-Jucov, impresar Andrei Prepeliță.

-           Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale din Moldova, director Serghei Taran.

-           Junior Achievement Moldova, director-executiv Tatiana Ungureanu.

-           Radio Moldova, director Alexandru Dorogan, coordonator Alexandra Țăruș.

-           Patinuarul Ice BRAVO, primul patinoar din Republica Moldova, director Vitalie Nazarie.

-           Raiffeisen Leasing Moldova, director Cornelia Cozlovschi.

Participarea elevilor din cadrul CME la diferite activităţi şcolare cu caracter competitiv au scos în evidenţă  existenţa unui număr considerabil de tineri dotaţi cu interes şi apţi de performanţă. Implicarea elevilor şi cadrelor didactice de la Centrul municipal de excelenţă în activităţile Concursurilor, reprezintă o nouă provocare pentru aceştia, o motivaţie în plus pentru a deveni deschis provocărilor vieţii şi competitiv.

Nr.

Tematica concursului

Data desfăşurării

Mijloc de popularizare

1

Concursul de Matematică ,, Turnamentele de Toamnă”, ediţia a XVI-a

22 octombrie 2011

Rezultatele sunt afișate pe www.icar.md

2

Concursul Memorial de Fizica ,,In memoriam Mihai Marinciuc”

26 noiembrie 2011

Rezultatele sunt afișate pe www.icar.md

3

Concursul Internaţional ,, WINNERS” la secţiunea matematică,   ediția a XIX-a

10 decembrie 2011

Rezultatele sunt afișate pe web: www.minunilewinners.net   , www.icar.md , www.chisinauedu.md

4

Concursul de Matematică ,, Turnamentele de Crăciun”, ediţia a   XVI-a

17 decembrie 2011

Rezultatele sunt afișate pe www.icar.md

5

Concursul de Matematică ,, Turnamentele de Paște”, ediţia a XVI-a

31 martie 2012

Rezultatele sunt afișate pe www.altairicar.wordpress.com

6

Concursul Internaţional ,, WINNERS” la secţiunea matematică,   ediția a XX-a

28 aprilie 2012

Rezultatele sunt afișate pe www.altairicar.wordpress.com ,   www.minunilewinners.net

7.

Concursul Internaţional ,, WINNERS” la secţiunea test IQ, ediția I-a

12 mai 2012

Rezultatele sunt afișate pe www.altairicar.wordpress.com ,   www.minunilewinners.net

8.

Concursul radiofonic Enigmatic Club

Ianurie – mai 2012

Rezultatele sunt afișate pe www.altairicar.wordpress.com

9.

Concursul International ARHIMEDE

Iunie 2012

Rezultatele sunt afișate pe www.altairicar.wordpress.com ,

10.

Concursurile ABC

Iunie – august 2012

Rezultatele sunt afișate pe www.altairicar.wordpress.com ,

Ne bucurăm și de realizarea cu succes a proiectului educațional ,, Enigmatic Club”, actiune noua calitativ prin implicarea copiilor din toata Republica Moldova dusa la bun sfirsit  în parteneriat cu Radio Moldova, emisiunea ,, Ora Copiilor”.

Un alt proiect educațional este ,, Prin educație auto-și intercunoaștere spre competențe într-o lume a cunoașterii”,  care se finaliza cu Concursurile ABC, unde activităţile s-a derulat în vara anului 2012, în Bulgaria.

Aici, vreau să precizez:  suntem sufletul Centrului ICAR, toti, elevi, parinti, profesori…