Spre atentia ICARienilor, 2014

retele soc

Comunicare, evenimente sociale, blog, rețele de socializare, flash-mob, mesaje, campanii de informare, televiziune, radio, ziar școlar, proiecte – sînt cîteva din temele pe care va încerca să le dezghiocăm împreună cu elevii de la Centrul municipal de Excelență. Iată cîteva din temele programului: Cum să vorbim în public; Instrumentele comunicării; Crearea ziarului școlar; Cum organizăm un flash mob; Cum să creezi un blog personal; Cum facem o campanie de informare; Vizite de studiu la televiziuni și radio, la muzee și vernisaje, etc. Toate acestea – împreună cu Violina Lavric. Succese. Așteptăm interes, implicare și comportament proactiv!

Concursul de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, ediția a IV-a

La 26 noiembrie 2014 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vîrsta de 76 de ani…
În perioada 20-21 noiembrie 2014 îşi va desfăşura lucrările ediţia a IV-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”. Acum trei ani, la 26 noiembrie 2011, în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I-a ediţie a acestui concurs de fizică, activitate cu caracter competitiv, idee exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor de fizică din municipiul Chișinău, realizată de colegi şi discipoli ai Profesorului Mihai Marinciuc, de Asociația Obștească „ICAR”, cu concursul Centrului Municipal de Excelenţă, Firmei Xerox şi a Editurilor cu care a colaborat Domnul Profesor: „Știința”, „Integritas”, Editura Academiei de Științe a Moldovei.
Acţiunea avea drept obiectiv prioritar crearea oportunităților de formare, dezvoltare şi promovare a elevilor din clasele a VI-a – a XI-a dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică. Preşedinte al Concursului a fost desemnat dl. Spiridon Rusu, conferenţiar doctor, Universitatea Tehnică din Moldova, Preşedinte Onorific – dl. Florea Uliu, conferenţiar doctor, Universitatea din Craiova. Preşedinte al comitetului organizatoric al primei ediţii a fost dl. Miron Potlog, grad didactic superior, director adjunct, LT „Nicolae Iorga”. A sponsorizat prima ediție a acţiunii LT „Nicolae Iorga”, Firma „Xerox Moldova”, director Tudor Acristinii, Editura „Ştiinţa”, director Gheorghe Prini, Editura „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Asociaţia Obştească ICAR, președinte Tamara Curtescu şi colectivul didactic al Centrului Municipal de Excelenţă, director Ina Botnari, unde a activat şi regretatul Domn Profesor Mihai Marinciuc. Conform regulamentului concursului instituţia, discipolii căreia au acumulat cele mai multe medalii, este desemnată gazdă a următoarei ediţii.
Cupa Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” se află pe parcursul a trei ani consecutivi în posesia instituţiei care a demonstrat performanţă prin elevii săi. Prima și a doua ediţie a Concursului a adus Cupa în Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti. Astfel, Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, acumulînd prin lotul său condus de Domnul Profesor, Igor Evtodiev, cel mai mare număr de medalii, a fost gazda ediţiilor a II și a III-a. Preşedinte al comitetului organizatoric la ediţia a III-a a fost doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiarul universitar Igor Evtodiev. În grupul de lucru se regăsesc personalităţi notorii ca academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Societăţii de Fizică din Republica Moldova, Preşedinte CNAA, fizicieni didacţi cunoscuţi ca G. Ţurcanu, V. Gheţu, M. Potlog, V. Păgînu, I. Malcoci, I. Holban, V. Burleai, I.Nacu, M.Cernei şi mulţi alţi profesori.

În cadrul ediţiei a IV-a la Concurs vor participa elevi din clasele a VI-a – a XI-a, Republica Moldova, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc
Ediţia a IV-a a Concursului „În Memoriam Mihai Marinciuc” se va desfăşura la Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” în perioada 20-21 noiembrie 2014, anticipînd ziua de 26 în care ilustrul pedagog ar fi împlinit vîrsta de 76 de ani.

Conferinţa de analiză şi totalizare

10354948_284091008458616_1117469037814883534_n

AGENDA

Conferinţei de analiză şi totalizare a Proiectului educaţional

,,Prin educaţie, auto- şi intercunoaştere spre competenţe într-o lume a cunoaşterii”,

 Ediţiile CXXXV-a – CXLV-a, Sesiunea 2014

Locul desfăşurării:

 Direcţia general educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău

Motto:

,, -Dar, de ce zici că ar trebui să-i scriu lui Dumnezeu? – întreabă copilul.
- Ca să te simţi mai puţin singur, – răspunde bătrînul.
- Păi, cum să mă simt mai puţin singur cu cineva care nici măcar nu există?!
- Fă-L tu să existe!”

(Eric-Emmanuel Schmitt )

AGENDA 

Mini ghid pentru novicii ALTAIR-ului…Şi nu numai…

Cine suntem?

O echipă care se defineşte ALTAIR asumîndu-şi responsabilităţile, onoarea, problemele, istoria şi perspectiva unei mişcări pentru calitate în educaţie, pentru performanţă.

 Care este viziunea noastră?

În calitate de alternativă educaţională oferim/vom oferi consiliere şi sprijin elevilor în formarea competenţei de a învăţa, de a obţine performanţe optime pentru potenţialul aptitudinal şi interesele sale.

 Care este misiune noastră?

Pregătirea discipolilor pentru viaţă.

 Cine sunt potenţialii parteneri pentru realizarea misiunii?

Avînd aceleaşi interese, axîndu-ne pe formarea competenţelor cheie în pregătirea elevilor pentru viaţa reală, acceptăm parteneriatul părinţilor, al elevilor –formabili, al organizaţiilor cu acelaşi spectru de inerese şi al subiecţilor privaţi interesaţi să promoveze excelenţa.

Care este inventarul pe care ne propunem să-l utilizăm?

Centrarea activităţilor pe copil şi pe necesităţile acestuia mai mult decît pe rezultat.

Comunicare eficientă cu elevii/părinţii/profesorii.

Asigurarea oprotunităţilor de educaţie în corespundere cu interesele/aptitudinile elevilor.

Crearea unui mediu favorabil comunicării asertive elev-elev, elev-profesor, profesor-părinte, copil-părinte.

Oportunităţi care ar stimuli creativitatea elevului şi profesorului.

 Cine va utiliza, adapta şi perfecta inventarul întru realizarea misiunii?

Echipa format din cadrele didactice, animatori, organizatori sportivi, medici, administrator, directori de serie, manageri de proiect, coordinator de proiect, părinţi, parteneri.

 Ce principii vom respecta în realizarea misiunii?

Fiecare copil/adult ALTAIRean are drepturi, dar şi responsabilităţi.

Copilul este o personalitate şi trebuie tratat ca atare în orice context.

Interesul copilului este prioritar.

Nu-l înveţi ce ştii, îl înveţi cine eşti.

Orice opinie are dreptul la existenţă.

Unitate în diversitate.

De la un învăţămînt pentru toţi la un învăţămînt pentru fiecare.

 Ce obiective ne propunem să le realizăm?

Promovarea unui comportament proactiv, a sănătăţii mentale, fizice şi spiritual ale copilului.

Promovarea excelenţei în educaţie, a rezultatelor de performanţă.

Promovarea educaţiei pornind de la realităţi, de la necesitatea integrării şcolii în comunitate.

Asigurarea educaţiei inclusive: şanse egale pentru fiecare.

Accesibilizarea programelor educaţionale pentru fiecare în funcţie de interes şi aptitudini.

Formarea competenţelor de a învăţa.

Consolidarea statututlui profesorilor: de la eficienţă personal spre eficienţă profesională.

 Ce finalităţi măsurabile aşteptăm?

Elevi pregătiţi pentru viaţă, care vor perpetua activităţile de formare şi promovare a excelenţei.

Orice activitate începe cu un vis…

Cînd acesta se maturizează, prinde contur şi devine comun pentru un grup de oameni apare intenţia…Se materializează într-o schiţă de plan…Uneori ireală, uneori mai cu picioarele pe pămînt…Pentru a o definitiva şi a-i da importanţa într-uni program se face simularea proiectului… Asta face parte din tehnică, anume aşa au fost concepute cele patru programe pentru Şcoala de Toamnă ALTAIR 2014…Patru din şase, pentru că nu ne interzice nimeni să visăm…În urma simulărilor unele au devenit credibile, altele mai rămîn a fi vise…Astfel se formează loturile care vor explora în cadrul Şcolii de Toamnă ALTAIR 2014 căi ce ne apropie de Milano, Torino, Italia, Budapesta, Ungaria, Viena, Austria, Meteora, Grecia şi Slănic-Moldova, România… Genericul activităţilor este rupt din contextul realităţilor care ne înconjoară – ,,fă-L tu să existe…” , în cadrul Proiectului educaţional ,, Prin educaţie, auto- şi intercunoaştere spre competenţe într-o lume a cunoaşterii…”…
Deci, e la primii paşi Şcoala de Toamnă ALTAIR 2014…
P.S1. Pentru proiectul Şcolii de Toamnă ALTAIR 2014 veniţi cu sugestii de îmbunătăţire, luînd legătura cu:
Violeta Popovici-Bujor, tel. 069055428, Elena Vorotneac, tel. 069845859 pentru Milano, Torino, Italia (intermediar – Hajduszoboszlo, Budapesta, Ungaria).
Elena Rusu, tel. 068949097 pentru Meteora, Grecia (intermediar – Veliko Tîrnovo, Bulgaria, Thesaloniki, Grecia).
Lucia Argint-Căldare, tel 069517821, Daniela Garbuz, tel. 069384954, Ludmila Baş, tel 069007879, Elena Grecu, 078799777  pentru Budapesta, Ungaria (intermediar – Viena, Austria, Hajduszoboszlo, Debrecen, Ungaria).
Tatiana Pribega, tel 079568969, Mariana Pîrţac, tel. 079990349, Nina Cojocari, tel. 068851457 pentru Slănic-Moldova, România (intermediar – Tîrgu Ocna, Cheile Bicazului, România).
Doamne ajută la toţi…
Şi nouă…
P.S2. Apropo de vise…Pentru altă vacanţa 2015 intenţionăm să realizăm programul Şcolii de Primăvară 2015 la Roma, Venezzia, Italia, la Ştuttgart, Drezden, Germania, la Amsterdam, Olanda, la Paris, Franţa…Suntem la etapa de intenţie, schiţînd cu aproximaţie grosolană planuri…

Următoarea etapă este cea de simulare…

Doritorii de a se implica sunt mereu bineveniţi în echipă…

,,Fă-L tu să existe…” genericul Şcolii de Toamnă ALTAIR 2014…

Prezentarea proiectului Școlii de Toamnă ALTAIR 2014 cu sugestiile de îmbunătățire va fi realizată de:

Violeta Popovici-Bujor, tel. 069055428, Elena Vorotneac, tel. 069845859 la Milano, Torino, Italia (intermediar – Hajduszoboszlo, Budapesta, Ungaria).

Elena Rusu, tel. 068949097 la Meteora, Grecia (intermediar – Veliko Tîrnovo, Bulgaria, Thesaloniki, Grecia).

Lucia Argint-Căldare, tel 069517821, Daniela Garbuz, tel. 069384954, Ludmila Baş, tel  069007879 la Budapesta, Ungaria (intermediar – Viena, Austria, Hajduszoboszlo, Debrecen, Ungaria).

Tatiana Pribega, tel 079568969, Mariana Pîrțac, tel. 079990349, Nina Cojocari, tel. 068851457 la Slănic-Moldova, România (intermediar – Tîrgu Ocna, Cheile Bicazului, România).

Al XXII-lea început… o nouă perspectivă 2014…

carte

           Începutul activităților de formare la Centrul Municipal de Excelență: I sîmbătă din octombrie, data de 4, ora 8.30, la Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul”.
Înscrierea elevilor se va face după careul de inaugurare a activităților.
Precizăm profesorii care vor activa cu grupele de elevi icarieni:
grupul de preşcolari: Anna Băbălău, master în psihologie;
clasa I: Violeta Ciuntu-Samson, master în psihologie, grad didactic unu;
clasa a II-a: Ina Botnari, grad didactic unu, Maria Buruiană, grad didactic superior;
clasa a III-a: Stela Cioban, grad didactic unu, Virginia Vangheli, master în pedagogie, grad didactic superior;
clasa a IV-a: Elena Bouroș, grad didactic superior, Elena Rusu, grad didactic unu, Adriana Timotin, grad didactic superior;
clasa a V-a: Nina Izmană, grad didactic unu, Aurelia Mînzat, grad didactic superior, Alexandra Bunduchi, grad didactic superior;
clasa a VI-a: Larisa Popa, grad didactic superior, Nina Țobor, grad didactic superior;
clasa a VII-a: Tatiana Pribega, grad didactic superior, dr Larisa Sali, Aurica Paireli, grad didactic unu, Nina Mînzăraru, grad didactic superior;
clasa a VIII-a: Aliona Moloșniuc, grad didactic superior, Zinaida Răilean, grad didactic superior;
clasa a IX-a: Ion Miricinschi, grad didactic superior, Maria Miricinschi, grad didactic superior, Lilia Samson, grad didactic superior, Angela Băbălău, grad didactic superior;
clasa a X-a: Iuliana Miron, grad didactic doi;
clasa a XI-a: Tamara Curtescu-Marinciuc, grad didactic superior, Violeta Popovici-Bujor, master în matematică, grad didactic unu;
clasa a XII-a: Valeriu Gînga, grad didactic superior, Irina Dabija, grad didactic unu, Ion Miricinschi, grad didactic superior.

Școala de Toamnă ALTAIR 2014

Programul Școlii de Toamnă ALTAIR  2014, Meteora

Programul Școlii de Toamnă ALTAIR 2014, Milano

Program Milano 16 -23.08.2014

Programul Școlii de Toamnă ALTAIR  2014, Shopron

ALTAIR 2014. TURUL II

ALTAIR 2014. TURUL I